صندوق ترکیبی فلزی پلکسی

صندوقهای ترکیبی فلزی پلکسی دارای دو قسمت است 
بدنه مقاوم فلزی و  قسمت پلکسی جلو که حاوی اطلاعات موسسه یا سازمان میباشد 
و صندوقسازی هارمونی تهران اولین تولید کننده این نوع صندوق درایران بوده و استقبال بسیار خوبی ازین محصول در داخل و خارج کشور صورت گرفته و همانند صندوق تمام فلزی دارای قفل و کلید کلاس Aبوده که قابلیت شاه کلید راهم داراست . دارای تنوع بالا در رنگ و سایز میباشد وهم بصورت رومیزی و هم دیواری استفاده میشود.

صندوق ترکیبی فلزی پلکسی

خرید صندوق ترکیبی فلزی پلکسی

فروش صندوق ترکیبی فلزی پلکسی